Gamebank id > Đăng ký

Đăng ký tài khoản

 

Chào Bạn! Chỉ cần vài bước đơn giản là bạn sẽ có ngay một tài khoản Gamebank.

(*) Thông tin bắt buộc nhập

Thông tin tài khoản

 
Tài khoản đăng nhập *
- Tài khoản đăng nhập này bạn có thể sử dụng cho tất cả các sản phẩm của Gamebank.
- Bạn có thể sử dụng chữ cái, chữ số, gạch dưới. Chiều dài từ 6-24 ký tự.
Lưu ý: Tài khoản đăng nhập không được trùng với tên hiển thị.
Mật khẩu cấp 1 *

Mật khẩu phải bao gồm ký tự thường và chữ số.

 Mức độ bảo mật
- Để mật khẩu an toàn hơn, bạn nên sử dụng: chữ cái, số, hoa và thường lẫn lộn, ký tự đặc biệt (*,%,...).
- Không gõ tiếng việt có dấu. Phải từ 6-32 ký tự và không được trùng với mật khẩu cấp 2.
Xác nhận mật khẩu cấp 1 *
Mật khẩu cấp 2 *

Mật khẩu phải bao gồm ký tự thường và chữ số.

 Mức độ bảo mật
- Để mật khẩu an toàn hơn, bạn nên sử dụng: chữ cái, số, hoa và thường lẫn lộn, ký tự đặc biệt (*,%,...).
- Không gõ tiếng việt có dấu. Phải từ 6-32 ký tự và không được trùng với mật khẩu cấp 1.
Xác nhận mật khẩu cấp 2 *

Thông tin chứng thực

 
Số điện thoại *

Số điện thoại phải chính xác mới có thể mua thẻ, rút tiền.

- Chỉ nhập số Di động để nhận SMS.
- Số này cần phải chưa đăng ký với Gamebank.
- Chúng tôi sẽ gửi thông tin xác thực tới số điện thoại này.
Email *

Email phải chính xác để xác thực tài khoản.

- Chúng tôi sẽ gửi thư tới địa chỉ email này trong trường hợp bạn quên mật khẩu.
- Email phải chưa từng đăng ký với Gamebank.
Số chứng minh nhân dân *
Gamebank dùng số CMND này để xác nhận việc sở hữu tài khoản của bạn.
Nơi cấp
Captcha
Tôi đã đọc và đồng ý với Thỏa thuận sử dụng Gamebank.