Gamebank id > Thoả thuận sử dụng

Thoả thuận sử dụng

 

CAM KẾT BẮT BUỘC CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ TRÊN WEBSITE GAMEBANK.VN

Cam kết có hiệu lực từ tháng 11 năm 2012, tất cả thành viên, cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ tại Gamebank bắt buộc phải đọc và cam kết nội dung này khi đăng ký và sử dụng dịch vụ của Gamebank. Cam kết này có giá trị pháp lý là một văn bản giao kết thương mại giữa Gamebank và người sử dụng, tất cả thành viên sử dụng bất kỳ dịch vụ nào trên Gamebank được hiểu là mặc định đã ký vào cam kết này và chịu trách nhiệm trước pháp luật nước CHXHCN Việt Nam.

 

A.   CAM KẾT BẮT BUỘC CỦA NGƯỜI SỬDỤNG DỊCH VỤ TRÊN WEBSITE GAMEBANK.VN

CĂN CỨ:

·               Việc đăng ký tài khoản và hoạt động kinh doanh trực tuyến cần đảm bảo đúng pháp luật nước CHXHCN Việt Nam (căn cứ : Luật giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 do Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005; Nghị định số 57/2006/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 09/06/2006 về thương mại điện tử; Thông tư số 09/2008/TT-BCT do Bộ công thương ban hành ngày 21/07/2008 hướng dẫn nghị định Thương mại điện tử về cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử)

·               Gamebank cho phép: đăng ký miễn phí tài khoản tại Gamebank khi người dùng cam kết cung cấp thông tin đúng quy định.

·               Gamebank cho phép mọi cá nhân có nhu cầu mua bán, trao đổi mọi loại hàng hóa, dịch vụ mà Gamebank cung cấp; các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tích hợp thanh toán (các phương thức tích hợp có sẵn của Gamebank) có thể đăng ký miễn phí và sử dụng tự do mọi công cụ trên website.

·               Nhu cầu của người muốn sử dụng dịch vụ, hàng hóa do Gamebank cung cấp và tích hợp các công cụ thanh toán của Gamebank.

TÔI LÀ:

·              Cá nhân đăng ký tài khoản Gamebank để giao dịch trực tuyến vật phẩm ảo trong Game Online

·              Cá nhân đăng ký tài khoản Gamebank để mua các sản phẩm do Gamebank cung cấp tại webiste Gamebank.vn

·              Cá nhân hoặc cá nhân đại diện cho tổ chức sử dụng Gamebank cho việc tích hợp thanh toán trực tuyến cho hoạt động kinh doanh trực tuyến của cá nhân/tổ chức.


TÔI XIN CAM KẾT ĐÃ HIỂU VÀ THỪA NHẬN NHỮNG ĐIỀU SAU:

 

·              Webiste gamebank.vn là một website kinh doanh và cung cấp dịch vụ hỗ trợ giao dịch các sản phẩm có giá trị liên quan đến dịch vụ trò chơi trực tuyến Game Online và các giải pháp tích hợp thanh toán trực tuyến.

·                  Website gamebank.vn thuộc sở hữu của Công ty TNHH Thương Mại Điện Tử GamePay là một pháp nhân được thành lập và hoạt động hợp pháp theo pháp luật Việt Nam, có đẩy đủ năng lực cung cấp dịch vụ, sản phẩm trực tuyến.

·               Khi tôi sử dụng giải pháp tích hợp thanh toán trực tuyến do Gamebank cung cấp, tôi thừa nhận rằng Gamebank chỉ cung cấp giải pháp tích hợp thanh toán trung gian mà không có bất cứ liên quan nào về hoạt động kinh doanh, pháp lý với các sản phẩm hoặc/và dịch vụ mà tôi cung cấp cho khách hàng của mình.

·               Khi tôi sử dụng Gamebank như một phương tiện đăng tin, quảng cáo, rao vặt cho sản phẩm hoặc/và dịch vụ, tôi hiểu rằng Gamebank hoàn toàn không có trách nhiệm nào với bất kỳ thông tin nào tôi đưa ra liên quan đến sản phẩm hoặc/và dịch vụ mà tôi cung cấp.

·                  Khi phát hiện bất kỳ một giao dịch/khoản tiền nào của tôi có dấu hiệu nghi vấn, Gamebank có quyền từ chối cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho tôi mà không cần báo trước hoặc/và xử lý các sai phạm đó bằng hình thức: Hạn chế một vài chức năng, đóng băng một khoản tiền, phong tỏa tài khoản, khóa truy cập tài khoản, ngừng cung cấp dịch vụ hoặc lập hồ sơ gửi cơ quan công an v.v… tùy theo mức độ cho đến khi làm sáng tỏ, cụ thể trong các trường hợp sau:

- Gamebank hoặc cơ quan điều có được bằng chứng nghi ngờ tôi vi phạm pháp luật, vi phạm luật kinh doanh, lừa đảo hoặc có dấu hiệu lừa đảo trong các giao dịch thanh toán trực tuyến hoặc các dấu hiệu phạm tội khác do pháp luật nước CHXHCN Việt Nam quy định.

- Gamebank có nghi vấn với bất kỳ khoản tiền nào trong tài khoản của tôi có nguồn gốc không minh bạch, có dấu hiệu lừa đảo hoặc phi pháp.

- Tôi có hành vi mạo danh Gamebank để thực hiện các hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác hoặc phá hoại uy tín Gamebank.

 

TÔI XIN CAM KẾT CHỊU TRÁCH NHIỆM TRƯỚC PHÁP LUẬT NHỮNG ĐIỀU SAU : 

 

·               Tôi đã đọc và cam kết tuân theo những quy định mà Gamebank đặt ra.

Quy Định Về Các Giao Dịch Làm Thay Đổi Số Dư Tài Khoản

Quy Định Về Cung Cấp Thông Tin

Quy Định Về An Toàn Bảo Mật

·               Tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về các hoạt động kinh doanh, thương mại, sản phẩm, dịch vụ, giao dịch trực tuyến của mình khi sử dụng giải pháp tích hợp thanh toán của Gamebank.

·               Tôi cam kết toàn bộ hoạt động sử dụng dịch vụ, mua bán các sản phẩm, dịch vụ của Gamebank được thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

·              Tôi cam kết toàn bộ thông tin đăng ký tài khoản và giao dịch trên Gamebank là chính xác và tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn tính xác thực thông tin mình cung cấp.

·              Tôi cam kết phối hợp chặt chẽ với Gamebank và cơ quan điều tra trong mọi trường hợp xác minh các dấu hiệu lừa đào, vi phạm pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Với các cam kết trên Tôi đồng ý đăng ký sử dụng dịch vụ của Gamebank 

 

--------------------------

B.   QUY ĐỊNH VỀ CÁC GIAO DỊCH LÀM THAY ĐỔI SỐ DƯ TÀI KHOẢN

1. Điều khoản chung

- Tài khoản: Được hiểu là tài khoản của khách hàng tại Gamebank.

- Tỷ giá quy đổi giữa tiền VNĐ (Việt Nam đồng tiền có trong tài khoản của khách hàng tại Gamebank là 1:1.

- Các giao dịch nạp tiền, nhận tiền là các giao dịch làm gia tăng số tiền có trong tài khoản của khách hàng tại Gamebank. Các giao dịch sử dụng tiền và rút tiền là các giao dịch làm giảm trừ số tiền có trong tài khoản của khách hàng tại Gamebank.

- Khoản tiền có trong tài khoản của khách hàng được hiểu là khoản tiền khách hàng ủy nhiệm cho Gamebank giữ hộ trong thời gian chờ sử dụng hoặc rút ra.

- Khách hàng có trách nhiệm tìm hiểu và hiểu rõ mọi giao dịch trước khi tiến hành thực hiện giao dịch. Gamebank không chịu trách nhiệm do khách hàng nhầm lẫn trong quá trình thực hiện giao dịch.

 

2. Giao dịch nạp tiền

a. Thông qua các phương thức nạp tiền mà Gamebank cung cấp, khách hàng có thể thực hiện giao dịch nạp tiền bất kỳ lúc nào.

b. Mọi giao dịch nạp tiền đều phải ghi rõ lý do nạp tiền trong phần nội dung (nếu có) và thực hiện theo đúng trình tự mà Gamebank quy định.

Ví dụ: Khách hàng Nguyễn Văn A nạp tiền vào tài khoản của mình trên hệ thống Gamebank số tiền 2.000.000 đồng qua Internetbanking để sử dụng dịch vụ của Gamebank  cần ghi rõ như sau

       - Nạp tiền tài khoản Gamebank 

       - Tên đăng nhập hoặc hiển thị tài khoản đăng ký của khách hàng Nguyễn Văn A: nguyenvana

       - Số tiền: 2.000.000 đồng
       - Nạp tiền để:  mua thẻ cào (hoặc các dịch vụ khác của Gamebank)


 Trường hợp khách hàng không có tài khoản trên hệ thống Gamebank cần ghi rõ như sau

      - Người chuyển Nguyễn Văn A

      - Người nhận Dương Đức Hạnh

      - Chuyển tiền mua Zing xu (hoặc các dịch vụ khác của Gamebank)

      - Số tiền 2.000.000 đồng


c. Giao dịch nạp tiền của khách hàng được thực hiện khi khách hàng có nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ được cung cấp bởi Gamebank, cụ thể như sau:

-    Mua các sản phẩm/dịch vụ có giá trị liên quan đến dịch vụ trò chơi trực tuyến Game Online thông qua dịch vụ hỗ trợ giao dịch đã công bố của Gamebank và được Gamebank xác thực và bảo đảm.

-      Mua các sản phẩm/dịch vụ do Gamebank cung cấp trực tiếp từ website của Gamebank.

d. Gamebank không chấp nhận giao dịch nạp tiền trong các trường hợp sau:

-      Khách hàng sử dụng Gamebank làm đơn vị trung gian để thanh toán cho sản phẩm, dịch vụ không được cung cấp bởi Gamebank hoặc không được Gamebank xác nhận.

-      Các giao dịch Gamebank có nghi vấn về việc giả mạo, lợi dụng uy tín Gamebank hoặc mục đích nạp tiền không phù hợp với khả năng cung cấp mà Gamebank công bố.

3. Giao dịch nhận tiền

a. Giao dịch nhận tiền vào tài khoản của khách hàng phát sinh sau khi khách hàng có một trong các hoạt động được quy định sau đây:

- Nhận tiền từ giao dịch bán hàng thông qua dịch vụ hỗ trợ giao dịch của Gamebank.

- Sử dụng giải pháp thanh toán trực tuyến do Gamebank cung cấp cho hoạt động kinh doanh, thương mại các sản phẩm/dịch vụ của khách hàng.

- Gamebank hoàn trả lại tiền sau khi xử lý các khiếu nại từ phía khách hàng liên quan đến các giao dịch của khách hàng.

b.  Gamebank có quyền hủy các giao dịch nhận tiền của khách hàng hoặc phong tỏa khoản tiền đã nhận của khách hàng nếu các giao dịch nhận tiền của khách hàng không nằm trong các hoạt động đã quy định ở điều 2a.

c.  Khách hàng có trách nhiệm hoàn trả lại Gamebank nếu nhận được khoản tiền không có nguồn gốc, không rõ lý do.

d. Mọi hành vi tự ý làm tăng số tiền có trong tài khoản không qua các hoạt động được quy định tại điều 1 và điều 2 đều bị coi là hành vi xâm nhập, phá hoại hệ thống nhằm chiếm đoạt tài sản bất hợp pháp và bị truy tố trách nhiệm trước pháp luật.

 

4. Giao dịch sử dụng tiền

a. Khách hàng toàn quyền sử dụng hoặc rút số tiền có trong tài khỏan của mình phát sinh từ các hoạt động nạp tiền và nhận tiền cho việc sử dụng dịch vụ/sản phẩm mà Gamebank cung cấp.

b. Khách hàng có quyền khiếu nại và được yêu cầu Gamebank xử lý khiếu nại một cách thỏa đáng nếu các giao dịch sử dụng tiền của khách hàng xảy ra các lỗi như sau:

-      Số tiền bị trừ trong tài khoản không tương đương với giá thành sản phẩm/dịch vụ mà Gamebank đã công bố.

-      Số tiền bị phong tỏa từ lỗi của hệ thống gây ra khiến khách hàng không thể sử dụng.

c. Khách hàng không thể chuyển trực tiếp số tiền có trong tài khoản cho một tài khoản khác cùng hệ thống mà không qua bất kỳ một giao dịch nào.

d. Mọi khoản tiền không phát sinh từ các giao dịch nạp tiền và nhận tiền đều không được sử dụng và phải bảo lưu nguyên trạng. Hành vi sử dụng các khoản tiền này bị coi là hành vi chiếm đoạt tài sản bất hợp pháp.

 

5. Giao dịch rút tiền

a. Khách hàng có quyền rút số tiền có trong tài khoản của mình bất kỳ lúc nào và thực hiện theo trình tự mà Gamebank yêu cầu.

b. Gamebank chỉ chấp nhận yêu cầu rút tiền của khách hàng khi khách hàng thỏa mãn các điều kiện sau:

-      Khách hàng là chủ sở hữu đích thực của tài khoản mở tại Gamebank.          

-      Khoản tiền yêu cầu rút của khách hàng hoàn toàn minh bạch, phát sinh thuần từ các giao dịch quy định tại điều 1, 2 và 3.

-     Khách hàng không nạp tiền bằng cách sử dụng các phương thức nạp tiền tự động (bao gồm nạp từ thẻ Nội địa qua hệ thống thanh toán Smartlink, Banknetvn và nạp từ thẻ Visa, Master, JCB)

-      Khách hàng có đầy đủ thông tin cá nhân, thông tin về tài khoản Ngân hàng được yêu cầu tại quy định cung cấp thông tin của Gamebank.

-      Số tiền yêu cầu rút của khách hàng nhỏ hơn số tiền có thể sử dụng trong tài khoản.

c. Gamebank có trách nhiệm bảo lưu nguyên trạng số tiền còn dư lại trong tài khoản của khách hàng vô thời hạn.

 

--------------------------

C.   QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN

 

1. Thông tin cá nhân: Khách hàng phải khai báo chính xác tất cả thông tin cá nhân bao gồm: Họ tên, Email, Số điện thoại di động, số chứng thực (CMND, Hộ chiếu), địa chỉ.

- Để đảm bảo khách hàng có khả năng truy cập vào Gamebank và các tính năng một cách đầy đủ.

- Để đảm bảo khách hàng sẽ nhận được những thông báo liên quan đến tài khoản, giao dịch của mình nhanh chóng và chính xác.

- Để giải quyết thuận tiện và nhanh chóng nhất các khiếu nại phát sinh trong quá trình giao dịch tại Gamebank

- Để đáp ứng một trong các điều kiện khi khách hàng yêu cầu rút tiền từ tài khoản.

 

2.Thông tin tài khoản:Khách hàng cần khai báo chính xác tất cả thông tin liên quan đến tài khoản Ngân hàng bao gồm Số tài khoản Ngân hàng, Chủ tài khoản và Tên Ngân hàng mở tài khoản,

- Để đảm bảo khách hàng được nhận tiền vào chính xác tài khoản mong muốn.

- Để đảm bảo mọi giao dịch tài chính thành công và minh bạch.

- Để sử dụng các tính năng thanh toán nâng cao của Gamebank

 

3. Trách nhiệm của Gamebank

a. Bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân và thông tin tài khoản của khách hàng.

b. Không bán, trao đổi thông tin của khách hàng cho bên thứ ba trừ trường hợp theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

c. Có trách nhiệm hướng dẫn, cung cấp cho khách hàng các thông tin, tài liệu cần thiết để sử dụng Gamebank          

d. Có thể khóa, tạm ngừng hoặc giới hạn truy nhập của khách hàng với các dịch vụ của Gamebank

e. Phối hợp và cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi xảy ra khiếu nại, tố cáo với các hành vi lừa đảo về tài chính, các hành vi vi phạm pháp luật.

f. Thông báo đầy đủ cho khách hàng khi có những hành vi tác động, thay đổi, cập nhật, quá hạn liên quan đến thông tin của khách hàng.

 

4. Trách nhiệm của khách hàng:

a. Khai báo đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân và tài khoản.

b. Cập nhật thường xuyên khi có thay đổi về những thông tin trên.

c. Bảo mật tối đa thông tin cá nhân của mình, không nên trao đổi, cho mượn tài khoản tại Gamebank

d. Báo ngay cho Gamebank khi bị mất, thất lạc, lộ tài khoản cá nhân.

e. Phối hợp với Gamebank và cơ quan chức năng khi xảy ra tranh chấp, khiếu nại liên quan đến tài khoản.

f. Tuân thủ các quy định về an toàn và bảo mật.

g.  Khi thực hiện một lệnh giao dịch trên hệ thống Gamebank, khách hàng có trách nhiệm tìm hiểu rõ giao dịch, Gamebank không chịu trách nhiệm do những nhầm lẫn của khách hàng.

 

--------------------------

D.   QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN VÀ BẢO MẬT

 

1. Bảo mật thông tin chuyển tiền.

- Không cung cấp các thông tin chuyển tiền như tên tài khoản, tên ngân hàng thực hiện chuyển tiền, thời gian chuyển tiền, số tiền chuyển cho bất cứ ai ngoài Gamebank.

- Gamebank sẽ không giải quyết khiếu nại khi khách hàng làm lộ thông tin chuyển tiền tạo điều kiện cho kẻ xấu lợi dụng tiến hành giao dịch mạo danh.

2. Bảo mật thông tin acc game cần giao dịch.

- Chỉ cung cấp thông tin theo yêu cầu của nhân viên Gamebank - Xem danh sách YM nhân viên Gamebank

- Khuyến cáo bên bán acc game chỉ cung cấp pass 2 - pass rương - pass đồ cho nhân viên Gamebank.

- Khách hàng sẽ phải tự chịu trách nhiệm về thiệt hại có thể xảy ra nếu cung cấp các thông tin acc cho người khác ngoài nhân viên Gamebank.

3. Bảo mật thông tin tài khoản trên hệ thống Gamebank.

- Khách hàng thực hiện bảo mật thông tin tài khoản của mình trên hệ thống Gamebank, không tiết lộ thông tin user - tên đăng nhập - tên hiển thị - pass 1 và pass 2 cho người khác sử dụng chung.

- Khách hàng cần sử dụng hình thức bảo vệ tài khoản bằng OTP do Gamebank cung cấp..

- Từ ngày 14/11/2012, Gamebank sẽ không hỗ trợ đối với những trường hợp tài khoản Gamebank bị hack do không sử dụng chức năng OTP bảo mật tài khoản.

4. Tự đảm bảo an toàn.

a. Nên sử dụng máy tính cá nhân của bạn để đăng nhập vào hệ thống.

b. Nên thường xuyên sử dụng các chương trình tìm và diệt virus.

c. Kiểm tra ngay những thông tin giao dịch, tài khoản mà Gamebank gửi cho bạn qua email hoặc SMS.

d. Không nên cho mượn, trao đổi tài khoản, mật khẩu.

e. Kiểm tra các thông tin về dịch vụ, hàng hóa, địa chỉ chính xác trước khi chuyển tiền hoặc chuyển hàng.

 

5. Những hành vi vi phạm quy định bảo mật của hệ thống

a. Cố tình giả mạo địa chỉ IP, giả mạo thông tin người dùng khi đăng nhập vào Gamebank

b. Cố tình thực hiện các hành vi spam tin nhắn, email liên tiếp qua các dịch vụ của Gamebank

c. Mọi hành vi truy xuất trái phép, tấn công vào hệ thống Gamebank

d. Mọi hành vi vi phạm quy định trên đều bị từ chối sử dụng hệ thống Gamebank và chịu trách nhiệm về các thiệt hại nếu có.

 

Trân trọng!
Gamebank